Slovenská značka iloveme® odzrkadľuje spontánnu túžbu zmeny a sebarealizácie. Vzájomnou akceptáciou, dôverou a rešpektom vznikol nielen koncept prémiovej biotechnologickej kozmetiky ale predovšetkým úprimného priateľstva.
Súhra zdanlivo dvoch nezlúčiteľných profesií ako chemické inžinierstvo/kozmetológia a dizajn/marketing sa v tomto projekte navzájom dopĺňajú. Zakladateľky sú hrdé, že vám môžu predstaviť koncept "Minimalist Beauty Routine Skincare". Receptúry prešli dlhým vývojom, pri ktorom si  dali záležať, aby sa opieral o výsledky vedeckých dát.
Vytvorili prípravky nielen pre seba, ale aj pre tých, ktorí sa neboja snívať a robiť veci inak.
Je to uvedomovanie si svojho prirodzeného starnutia a sebavedomého prijatia samej seba. Čas nedokázeme zastaviť, ale výberom efektívnej organickej kozmetiky je možné tento proces spomaliť. Záväzkom iloveme je váš odraz v zrkadle so spokojným úsmevom na tvári.